Velkommen til skolestart

Torsdag 19. august er det skolestart på Eilert Sundt videregående skole. Her finner du nyttig informasjon i forbindelse med oppstarten.
 

Oppmøte Vanse
Etter høstferien fra mandag 11. oktober skal vi ha flyttet inn i de nye lokalene i Farsund. Frem til da skal elevene i Farsund gå i våre lokaler i Vanse. Torsdag 19. august skal elevene derfor møte til skolestart på disse tidspunktene i Vanse:

 • Vg1 yrkesfag møter kl. 8.30 i auditoriet i hovedbygget
 • Vg1 studiespesialisering møter kl. 8.30 utenfor brakkene
 • Vg2 yrkesfag møter kl. 8.30 i klasserommene i hovedbygget på skolen
 • Vg2 studiespesialisering og vg3 studiespesialisering møter kl. 11.00 i klasserommene i brakka
 • Påbygg møter kl. 11.00 i klasserom 105 i bygg B

Elevene vil møte ansatte utenfor bygningene som viser dem til rett sted for oppstart.

Oppmøte Lyngdal
Elevene som skal gå på studiested Lyngdal, møter til disse tidspunktene:

 • Vg1 og kombinasjonsklassen møter kl. 8.05 i aulaen
 • Vg2 møter kl. 10.10 i aulaen

Oppmøte tilrettelagt avdeling
Elevene på avdeling for tilrettelagt opplæring møter etter nærmere avtale med kontaktlærer. Elevene starter opp i Farsund torsdag 19. august.

Koronainformasjon
Vi følger fortsatt trafikklysmodellen til de nasjonale myndighetene. Det vil si at det er tre nivåer, grønt, gult og rødt nivå, som viser hvilke smitteverntiltak som gjelder for skolen.

Eilert Sundt vgs. starter på grønt nivå ved skolestart. Det vil si at vi har disse hovedtiltakene:

 • Det er vanlig organisering av skoleklasser og skolehverdagen
 • Ingen syke skal møte på skolen
 • God hygiene
 • Unngå fysisk kontakt mellom personer (håndhilsning og klemming)

Hvis du er syk ved skolestart, er det viktig at du varsler skolen om dette. Ring skolen på telefon 38 60 92 00.

Skoleskyss
Les mer om skoleskyss på nettsidene til Agder fylkeskommune: Informasjon om skoleskyss. Her finner du blant annet forklaring på hvordan du søker om skoleskyss. Det er viktig å søke om skoleskyss så fort som mulig.

Skoleferier og fridager
Du kan se en oversikt over skoleruten på Eilert Sundt vgs. her: Skolerute Eilert Sundt vgs. 2021-2022.

Visma InSchool
Eilert Sundt vgs. tar i bruk et nytt skoleadministrativt system dette skoleåret. Du vil få mer informasjon om hvordan dette brukes, når du starter på skolen. I dette systemet vil du blant annet kunne se timeplanen, fravær og karakterer. Se mer om Visma InSchool i denne videoen: Visma InSchool - Introduksjonsvideo til elevene.

Visma InSchool blir tilgjengelig for elever og foresatte ved skolestart torsdag 19. august.

Elevoppfølging
Eilert Sundt vgs. har systematisert hvilke formelle samtaler og oppfølging du skal få som elev ved skolen. Du kan lese mer om dette i vårt årshjul som du finner her: Årshjul for systematisk elevoppfølging.

Lånekassen
Alle elevene i videregående skole kan søke om lån og stipend i Statens lånekasse. Fristen for å søke utstyrsstipend er 15. november. Les mer om hvilke regler som gjelder for deg som har ungdomsrett her: Lånekassen.no.

Inntak og skoleplass
Se svar på ofte stilte spørsmål i forbindelse med inntaket her: Informasjon om skoleplass Agder fylkeskommune. Det er spesielt viktig å legge merke til at du må varsle skolen (38 60 92 00) hvis du ikke kan møte på første skoledag.

Skolen har nå overtatt ansvaret for inntaket. Ta kontakt med skolen (38 60 92 00) hvis du har andre spørsmål om inntaket.

Gratis lærebøker
Du får låne bøkene du trenger på skolen. Lærebøkene blir utlevert ved skolestart, og de skal leveres inn i en god stand rett før skoleslutt. Det er viktig at elevene behandler bøkene pent. Elevene må erstatte bøker som blir borte eller ødelagt.

Elev-PC
Elevene skal bruke bærbar PC som de kjøper gjennom fylkeskommunens innkjøpsordning. Les mer om dette her: Elev-PC i Agder fylkeskommune.

Ordensreglement
Ordensreglementet som gjelder for alle elevene ved de offentlige videregående skolene i Agder, finner du her: Ordensreglement.

Kontaktinformasjon
Ta gjerne kontakt med kontoret ved Åse Britt, Elise, Solveig og Trond hvis du har spørsmål. Du når dem via sentralbordet på telefon 38 60 92 00.

Velkommen til skolestart!

Til toppen