Viktig å vite før åpningen av skolen i uke 20

Vi gleder oss nå til å ta imot elevene på skolen. Alle elevene skal starte opp med undervisning i løpet av uke 20, og alle vil få et tilbud på skolen jevnlig hver uke. Kravene til smittevernfaglig forsvarlig drift gjør imidlertid at alle elevene ikke kan være på skolen samtidig. Det vil si at det vil være en kombinasjon av undervisning på skolen og digital hjemmeundervisning for elevene på Eilert Sundt videregående skole. Klikk for stort bilde 

Elevene vil få en plan for når de skal møte på skolen. Denne planen blir lagt ut på Itslearning.

Vi får fortsatt mange spørsmål om hvordan undervisningen skal foregå fremover. Vi har nedenfor forsøkt å svare på noen av disse spørsmålene.


Hvilke regler for smittevern skal jeg følge på skolen?
De viktigste reglene er vask hendene, hold avstand og hold deg hjemme hvis du er syk.

Klikk for stort bilde

Vår erfaring fra oppstarten med elever fra Vg2 yrkesfag, er at det er utfordrende å holde avstand. Elevene vil få en egen fast pult for å sikre en avstand på minst 1 meter, men vi ser at det er vanskelig å holde avstand også i friminuttene og på skoleveien. Vi har tro på våre elever og forventer at dere kan klare å holde avstand hele tiden.

Skolen har utarbeidet detaljerte planer for smittevernsarbeidet ved skolen. Når du kommer på skolen, vil du derfor blant annet få informasjon og opplæring i håndvaskrutiner og hostehygiene, hvilken gruppe du skal tilhøre, hvilke rom du skal bruke, hvilke soner du må holde deg innenfor på skolen og hvordan du skal kunne holde avstand.

Når skal du ha digital hjemmeundervisning og når skal du være på skolen?
Elevene vil få en egen plan for når de skal møte på skolen. Denne planen blir lagt ut på Itslearning. Alle elevene skal ha tilbud på skolen hver uke.

Blir det ført fravær?
Utdanningsdirektoratet la den 11. mai ut oppdatert informasjon om fraværsføringen. Der står det at skolene i perioden fra 13. mars og ut skoleåret ikke skal føre fravær på vitnemålet eller kompetansebeviset. Fraværet i denne perioden skal heller ikke regnes som udokumentert etter reglene om fraværsgrensen.

Vi gjør oppmerksom på at du fortsatt skal gi beskjed hvis du ikke kan delta i opplæringen på skolen eller hjemme. Elever som ikke deltar aktivt i opplæringen, enten opplæringen er på skolen eller hjemme, kan risikere å ikke få karakter i faget.

Hvordan kommer jeg meg til skolen?
Det beste er hvis du kan gå, sykle eller kjøre moped til skolen. Vi kan ikke understreke dette sterkt nok. Unngå korte reiser med kollektivtrafikk, da bør man heller gå eller sykle.

Skoleskyssen og de ordinære rutene går som vanlig, men på grunn av avstandskravene vil det være begrenset kapasitet. Hovedregelen er at kun halvparten av passasjerkapasiteten skal benyttes for å oppnå tilstrekkelig avstand mellom passasjerene. Merk at hvis bussen er full, må du vente på neste avgang.

Få mer informasjon om skoleskyssen på akt.no.

Hvis du kjører bil til skolen, bør du kjøre alene (unntak for personer i samme husstand).

Hvordan blir standpunktvurderingen i år?
Standpunktkarakteren skal settes 12. juni og blir offentligjort for alle elevene denne dagen. Vi jobber nå mot å sikre vurderingsgrunnlag for alle elevene slik at vi kan sette standpunkt.

Når standpunktkarakteren skal fastsettes, skal læreren foreta en samlet vurdering av din kompetanse på tvers av hovedområdene i faget. Vi vil gjerne utfordre deg som elev på dette; bruk den siste delen av skoleåret til å vise din kompetanse i faget. Og husk at det ikke bare er gjennom skriftlige prøver og tekster at du kan vise denne kompetansen. Vær gjerne kreativ og bruk andre måter, f.eks. ved hjelp av digitale verktøy, til å vise din samlede kompetanse i faget.

Blir det eksamen i år?
Nei, den 22. april meldte Utdanningsdirektoratet at alle eleveksamener våren 2020 ble avlyst. Privatisteksamener skal imidlertid gjennomføres.

Hvor lenge frem mot sommerferien vil det være undervisning?
Elevene vil ha undervisning helt fram til standpunkt settes den 12. juni. Siste skoledag er 19. juni. Den siste uken vil bli brukt til å rydde, levere bøker, gjennomføre sosiale aktiviteter og eventuelt forberede seg til neste skoleår.

Hvem kan jeg ta kontakt med hvis jeg har spørsmål?
Ta kontakt med din lærer hvis det er noe du lurer på. Hvis det er andre ved skolen du vil ha kontakt med, kan du ringe skolen på tlf.: 38 60 92 00. De vil da sette deg videre til riktig person.

Til toppen