IKT-reglement

I ordensreglementet § 9 omtales IKT-reglementet som regulerer bruk og behandling av IKT-utstyr i skolen.

IKT reglement (PDF)

Til toppen