Ordensreglement

Formålet med ordensreglementet er å bidra til godt samarbeid, trivsel, respekt og medansvar.
Ordensreglementet gjelder for alle elever i offentlige videregående skoler i Agder fylkeskommune.