Konkurranse for klassene på Eilert Sundt vgs. - hvem følger smitteverntiltakene best?

Eilert Sundt vgs. har nå gått over på rødt nivå. Det er ikke til å legge skjul på at mange nå er leie og trøtte av alle tiltakene som har vært siste året i forbindelse med koronapandemien. Denne konkurransen er et forsøk på å bruke en annen innfallsvinkel på hvordan vi kan arbeide med smittvernstiltakene når vi nå forhåpentligvis nærmer oss målstreken.
Klikk for stort bilde  

Hvordan fungerer konkurransen?
Konkurransen går ut på å være den klassen som i best mulig grad klarer å følge smittevernstiltakene på rødt nivå. Eller sagt på en annen måte: hvilken klasse har høyest kompetanse innenfor smittevern? Det vil kåres to vinnere: én i Lyngdal og én i Vanse. Klassen som vinner, vil få kr 200,- per elev i klassen som de kan bruke til å gjennomføre sosiale tiltak i klassen når vi er tilbake på gult nivå. For en yrkesfagklasse på 15 elever tilsvarer dette kr. 3000,- per klasse, for en klasse på studiespesialisering tilsvarer dette kr. 6000,- per klasse.

Hvordan blir vi med?
I den vedlagte filen nedenfor ser dere en oversikt over kjennetegn på måloppnåelse. For å delta i konkurransen må klassen levere inn egenvurdering to ganger før påske. Den første må leveres senest fredag 19. mars, og den andre senest fredag 26. mars. Konkurranseperioden er fra onsdag 17. mars til fredag 26. mars.

Egenvurderingen blir gjort ved at dere tar en diskusjon i klassen på hvert av punktene i skjemaet for kjennetegn på måloppnåelse og bestemmer dere for hvilket kompetansenivå klassen samlet ligger på. Markerer hvilken rute som best passer som beskrivelse av kompetansenivået og før i tillegg på dato for når diskusjonen ble gjennomført i klassen.

Ansatte ved skolen vil deretter vurdere om dette kompetansenivået samsvarer med inntrykket de har, og de vil også vurdere progresjonen i kompetansenivået fra fredag 19. mars til fredag. 26. mars. I tillegg vil de gjøre en vurdering av hvilken klasse som samlet er best til å følge tiltakene på rødt nivå. Det er disse vurderingene som vil være grunnlaget for å kåre vinneren av konkurransen.

Tiltaket gjennomføres for de klassene som skal ha opplæring på skolen i denne perioden. De elevene som er i praksis, får altså ikke deltatt i denne konkurransen. Vinnerne blir annonsert fredag 9. april.

Elevene i Lyngdal må sende sin egenvurdering innen de gitte fristene til Roar Hole (roar.hole@eilertsundt.vgs.no). Elevene i Vanse må sende det til Børge Tjørn (borge.tjorn@eilertsundt.vgs.no).

Kompetanse smittevern
For å utvikle en kompetanse innen smittevern må man både ha kunnskaper - teori, fakta, prosedyrer om smitteverntiltak - og ferdigheter - evnen til å anvende kunnskap til å løse konkrete problemer knyttet til smittevern. I tillegg må man ha en forståelse og evne til refleksjon og kritisk tenking. Til sammen gir dette en kompetanse på smittevern. Kompetanse er dermed noe mer enn bare teori og kunnskap. Dette kan også overføres til måten vi jobber på innenfor andre områder på skolen.

Kjennetegn på måloppnåelse - rødt nivå (PDF, 124 kB)

Til toppen