Studiespesialisering

Klikk for stort bilde  

Du lærer:

Avhengig av dine fagvalg:

 • matematikk og andre realfag
 • ledelse og økonomi
 • historie, politikk og psykologi
 • språk
 • andre teoretiske fag

Du oppnår:

 • studiekompetanse og kan ta høyere utdanning

Hvis du tar høyere utdanning, kan du blant annet bli

 • sykepleier, lege eller veterinær
 • ingeniør, jurist eller økonom
 • lærer, psykolog eller forsker
  Du kan også utdanne deg til andre yrker – med generell studiekompetanse kan du søke de fleste studier ved høyskoler og universiteter.
Timefordeling Studiespesialisering
Fag Timetall Vg1 Studiespesialisering Timetall Vg2 Studiespesialisering Timetall Vg3 Studiespesialisering
Programfag 420* 420
Engelsk 140
Kroppsøving 56 56 56
Matematikk 140 84
Naturfag 140
Norsk 113 112 168
Samfunnsfag 84
Fremmedspråk 112 113
Geografi 56
Historie 56 113
Religion og etikk 84

 

Første året:

 Klikk for stort bilde 

 


Vg1 Studiespesialisering

På Vg1 får du smaksprøver på mange fag slik at du kan gjøre gode valg for din videre utdanning. Klassen har kun fellesfag, utenom matematikk der man må velge mellom en praktisk eller teoretisk variant.

Andre fellesfag er engelsk, fremmedspråk nivå 1 eller 2, geografi, kroppsøving, naturfag, norsk og samfunnsfag.

Engelsk, geografi, naturfag, samfunnsfag og matematikk for Vg1 er avgangsfag. Det betyr at karakteren du får på Vg1 blir stående på vitnemålet.

Andre året:

Klikk for stort bilde 

Vg2 Studiespesialisering


På Vg2 kan du velge programfag etter evner og interesser med tanke på yrker i framtida. Les mer om de ulike programfagene under fanene Eilert Sundt og Flekkefjord. Det andre året har klassen også flere fellesfag som fremmedspråk, historie, kroppsøving, matematikk praktisk eller teoretisk og norsk.

Hvis du har hatt fremmedspråk som f.eks. fransk på ungdomsskolen er du etter Vg2 ferdig med den obligatoriske fremmedspråksundervisningen. Hvis du ikke har hatt språk, må du fortsette undervisningen også i tredje klasse.

Når du kommer i andre klasse må du bestemme deg for om du skal velge linjen med realfag eller linjen med språk, samfunnsfag og økonomi. Ut ifra valget du der tar må du velge deg to programfag for Vg2 som du må ha i to år. Dette kalles fordypning.

Hvor mange programfag du skal ha er avhengig av både timeplanløsning og fagområde du velger. Ellers kan du velge programfag som du har bare i ett år.

Tredje året:

 [Sett inn bilde her]

Vg3 Studiespesialisering


På Vg3 fortsetter løpet fra andre klasse. Fellesfagene det siste året et norsk, historie, kroppsøving og religion. Alle disse er avgangsfag og blir en del av vitnemålet. Programfagene du velger blir også stående på vitnemålet.

Til toppen