Service og samferdsel

Service og samferdsel.

Vi på Eilert Sundt videregående skole kan tilby vg2 IKT servicefag på på Lista.

IKT-SERVICEFAGET

Etter Vg2 er dette fagområder du kan søke lære i:

- IKT-servicefaget

Denne utdannelsen kan gi deg arbeid knyttet opp mot drift og vedlikehold av IKT-systemer som finnes i alle typer virksomheter, offentlige og private.

Velger du Eilert Sundt videregående skole får du kompetansen du trenger!

 

Du lærer:

  • kundebehandling
  • administrasjon og tekstbehandling
  • elektronisk dokumentbehandling
  • om lover, forskrifter, personvern
  • Drifting av Serve
  • Feilsøking

Du kan bli:

  • IKT-servicemedarbeider
IKT-Servicefaget
Fag ------- Timetall Vg2
Programfag 477
Engelsk 56
Kroppsøving 56
Matematikk
Naturfag
Norsk 56
Samfunnsfag 84

Til toppen