Innsyn i egne personopplysninger som Agder fylkeskommune behandler (GDPR)

Du har rettigheter etter personopplysningsloven og personvernforordningen.

Du har rett til innsyn i dine personopplysninger

Du kan be om å få opplyst hvilke personopplysninger fylkeskommunen har registrert om deg, hva de skal brukes til, og hvor de er innhentet fra. Dette gjelder både elektroniske og manuelle registre. Du skal få svar innen 30 dager. 

Du kan søke digitalt om innsyn i egne personopplysninger. Du logger inn via ID-porten:

Gå til skjema

Flere rettigheter etter GDPR

Etter GDPR-regelverket har du flere rettigheter. Dette omfatter blant annet retting, sletting og sperring av opplysninger, begrensing av behandlinger av opplysninger og rett til å få oppfylt rettighetene gratis.

Agder fylkeskommunes personvernerklæring

Datatilsynet sine nettsider om dine rettigheter etter personvernregelverket

Har du spørsmål som gjelder GDPR og innsyn etter GDPR-regelverket?

Fylkeskommunens personvernombud 

Andre typer innsyn

Er du interessert i innsyn etter offentlighetsloven?

Fylkeskommunens postliste

Er du interessert i partsinnsyn i en sak hvor du er part?

Innsyn i en sak hvor du er part

Til toppen