Innsyn i en sak hvor du er part

Partene i en sak har som hovedregel rett til innsyn i sakens dokumenter. Dersom et dokument i en sak har opplysninger om deg, så kan dokumentet som hovedprinsipp utleveres til sakens parter.

Dette betyr også at dersom du henvender deg til oss med en klage, vil vi normalt vise til, eller legge ved, din henvendelse når vi tar kontakt med den innklagede parten. Du kan be om at vi ikke oppgir hvem du er ved henvendelser til den andre parten. Det skal imidlertid svært mye til for å nekte en part innsyn i en sak dersom han/hun ber om det. Fylkeskommunen kan derfor ikke garantere anonymitet ved slike henvendelser. Ved varsling etter arbeidsmiljølovens bestemmelser til fylkeskommunen har vi imidlertid en utvidet taushetsplikt. I slike tilfeller har fylkeskommunen også en taushetsplikt overfor sakens parter.

Du kan søke om partsinnsyn. Du logger inn via ID-porten.

Gå til skjema

Andre typer innsyn

Er du interessert i innsyn etter offentlighetsloven?

Fylkeskommunens postliste

Innsyn etter personopplysningsloven og personvernforordningen (GDPR)

Til toppen