De lokale smittevernsmyndighetene har bestemt at Eilert Sundt vgs. igjen skal over på gult smittevernsnivå. Skolen vil iverksette dette fra og med onsdag 11. november. Det betyr at alle elevene skal møte på skolen igjen på onsdag.

 I de kommende ukene vil vi gjennomføre elevundersøkelsen ved Eilert Sundt videregående skole. Elevundersøkelsen er en årlig undersøkelse der elever får si sin mening om læring og trivsel i skolen. Svarene brukes av skolen, kommunen og staten for å gjøre skolen bedre.

 Smittevernmyndighetene i Farsund og Lyngdal kommune har besluttet at Eilert Sundt vgs. skal over på rødt tiltaksnivå i uke 46 (fra og med mandag 9. november og foreløpig til fredag 13. november). I praksis betyr dette mindre tilstedeværelse på skolen og mindre kontakt mellom elevene. Elevene vil få en skolehverdag i neste uke med noen dager med fjernundervisning og noen dager med undervisning fysisk på skolen.

På grunn av den pågående smittespredningen av covid-19 i kommunene Farsund og Lyngdal, får vi på Eilert Sundt vgs. mange spørsmål. Vi vil derfor dele svar på ofte stilte spørsmål og si noe om hvordan skolen nå jobber, hvilke regler vi forholder oss til og hvem som bestemmer hva under pandemien.

Til toppen