Skolens mål er forankret i læreplanverket som består av overordnet del, fag- og timefordelingen, og læreplaner i fag. Dette er forskrifter til opplæringsloven og styrer innholdet i opplæringen.

Skolen definerer sitt oppdrag på denne måten: «Elevene skal ha det bra her og nå, og de skal utvikle kunnskap, dugleik og holdninger for å kunne meistre liva sine og for å kunne delta i arbeid og fellesskap i samfunnet».

Til toppen