Studiespesialisering

Vi tilbyr Studiespesialisering på Eilert Sundt videregående skole studiested Farsund

Klikk for stort bilde

Studiespesialisering er for deg som:

  • Etter videregående ønsker å ta høyere utdanning i inn- eller utland. 
  • Liker å lære og utforske nye sider ved deg selv. 
  • Ønsker å arbeide med et mangfold av fag, som gir mange muligheter i fremtiden.

Skolen tilbyr to programområder

Programområde for realfag:


Her får du de fagene du trenger for å komme inn på studier som krever spesiell studiekompetanse som ingeniør- og medisinstudier. Du kan bl.a. velge fag som matematikk, fysikk, kjemi og biologi. I dag er det stort behov for folk med realfagskompetanse, så derfor gir slike fag deg ekstra studiepoeng. 

Programområde for realfag
Realfag: Realfag:
Matematikk R Fysikk
Mattematikk S Biologi
Kjemi

Programområde for språk, samfunnsfag og økonomi:

Språk, samfunnsfag og økonomi
Fag: Fag: Fag:
Rettslære Psykologi Sosiologi / Sosialkunnskap
Økonomi Engelsk
Markedsføring og ledelse Mediefag

 Valgfritt programfag:

Valgfritt programfag tabell
Valgfritt programfag:
Breddeidrett
Design og bærekraft

Første året:

 Klikk for stort bilde 

 


Vg1 Studiespesialisering

På Vg1 får du smaksprøver på mange fag slik at du kan gjøre gode valg for din videre utdanning. Klassen har kun fellesfag, utenom matematikk der man må velge mellom en praktisk eller teoretisk variant.

Andre fellesfag er engelsk, fremmedspråk nivå 1 eller 2, geografi, kroppsøving, naturfag, norsk og samfunnsfag.

Engelsk, geografi, naturfag, samfunnsfag og matematikk for Vg1 er avgangsfag. Det betyr at karakteren du får på Vg1 blir stående på vitnemålet.

 

Andre året:

Klikk for stort bilde 

Vg2 Studiespesialisering


På Vg2 kan du velge programfag etter evner og interesser med tanke på yrker i framtida. Andre året har klassen også flere fellesfag som fremmedspråk, historie, kroppsøving, matematikk praktisk eller teoretisk og norsk.

Hvis du har hatt fremmedspråk som f.eks. fransk på ungdomsskolen er du etter Vg2 ferdig med den obligatoriske fremmedspråksundervisningen. Hvis du ikke har hatt språk, må du fortsette undervisningen også i tredje klasse.

Når du kommer i andre klasse må du bestemme deg for om du skal velge linjen med realfag eller linjen med språk, samfunnsfag og økonomi. Ut ifra valget du der tar må du velge deg to programfag for Vg2 som du må ha i to år. Dette kalles fordypning.

Hvor mange programfag du skal ha er avhengig av både timeplanløsning og fagområde du velger. Ellers kan du velge programfag som du har bare i ett år.

 

Tredje året:

 [Sett inn bilde her]

Vg3 Studiespesialisering


På Vg3 fortsetter løpet fra andre klasse. Fellesfagene det siste året et norsk, historie, kroppsøving og religion. Alle disse er avgangsfag og blir en del av vitnemålet. Programfagene du velger blir også stående på vitnemålet.

Til toppen