Vi gleder oss nå til å ta imot elevene på skolen. Alle elevene skal starte opp med undervisning i løpet av uke 20, og alle vil få et tilbud på skolen jevnlig hver uke. Kravene til smittevernfaglig forsvarlig drift gjør imidlertid at alle elevene ikke kan være på skolen samtidig. Det vil si at det vil være en kombinasjon av undervisning på skolen og digital hjemmeundervisning for elevene på Eilert Sundt videregående skole.  

Vi gleder oss nå til å ta imot elever igjen på skolen. Vi starter opp mandag 27. april med elever som går på Vg2 yrkesfag. Elevene kommer ikke til å være på skolen hver dag, men de kommer til å ha en kombinasjon av undervisning på skolen og digital hjemmeundervisning. Elevene som ikke går på Vg2 yrkesfag, fortsetter med den digitale hjemmeundervisningen.  

Vi har åpent for elever på helsestasjonen på Amfi hver dag fra 09 – 14

Ta kontakt for å avtale tidspunkt - 48895430

 

 

Som et ledd sammenslåingsprosessen får alle de videregående skolene nye websider 1. januar 2020.

Det betyr at også eilertsundt.vgs.no vil fremstå i nye farger og nytt design.

Til toppen