Vi har åpent for elever på helsestasjonen på Amfi hver dag fra 09 – 14

Ta kontakt for å avtale tidspunkt - 48895430

 

 

Eilert Sundt vgs søker etter lærling neste skoleår.

Eilert Sundt videregående skole tilbyr utdanning innen flere utdanningsprogram, både yrkesfaglige og studieforberedende.

Vi er en skole med rundt 600 elever og i overkant av 100 ansatte, og tilbyr videregående utdanning ved studiested Lyngdal og Vanse.
NB. Elever og ansatte på studiested Farsund vil på grunn av utbygging i Farsund fordeles på studiested Lista og Lyngdal i kommende skoleår.

Som et ledd sammenslåingsprosessen får alle de videregående skolene nye websider 1. januar 2020.

Det betyr at også eilertsundt.vgs.no vil fremstå i nye farger og nytt design.

Til toppen