Videregående skole

Aktuelt

  • Nye websider ved alle vid..
    Som et ledd sammenslåingsprosessen får alle de videregående skolene nye websider 1. januar 2020. Det betyr at også eilertsundt.vgs.no vil fremstå i nye farger og nytt design.
Til toppen