Skoleskyss

Hvordan søke skoleskyss?

AKT har ansvar for behandling av søknader om skoleskyss.
Eleven må selv søke digitalt. 

Klikk her for å søke digitalt

Har du skolereisekort fra før fylles det på med nye skolereiser når søknaden er behandlet.

For mer detaljert informasjon:

AKT Skoleskyss