Eilert Sundt tenker høyt

Denne siden retter seg mot elever, foresatte og andre som er interessert i Eilert Sundt vgs. Målet med siden er først og fremst å synliggjøre det arbeidet som gjøres på skolen og være ærlig på hva vi synes er utfordrende. Vi skal rett og slett tenke høyt i full offentlighet.

Illustrasjonsbilde - Klikk for stort bilde Vi har ingen fasitsvar, og vi er klar over at denne siden vil gjøre oss mer utsatt for kritikk. Det kan til og med være at vi innenfor noen områder vil vise vår egen utilstrekkelighet.

Det viktigste for oss er imidlertid at vi tror en slik side vil gjøre skolen bedre. Ved å blottstille egne vurderinger håper vi å få perspektiver fra andre som gjør at vi kan utvikle oss. Kort sagt: vi ønsker tilbakemelding på det arbeidet vi gjør.

Tanken er at vi nedenfor med ujevne mellomrom vil legge ut artikler om temaer som opptar oss på skolen. Artiklene er skrevet av rektor Espen Berglund.

Hvis noen har tips til hva dere ønsker vi skrive om på denne siden, er det bare å sende dette til espen.berglund@eilertsundt.vgs.no.

Espen (rektor) har vært med i en episode i podcasten til Senter for livslang læring ved Høgskolen i Innlandet. Han snakker her om bakgrunnen for hvorfor vi har valgt å fjerne bruken av anmerkninger ved skolen.
 

Eilert Sundt vgs. kutter fra skolestart 2021 bruken av anmerkninger på skolen. Målet er å gå over til en mer dialogbasert måte å arbeide med elevenes sosiale læring.

Rektor Espen Berglund har vært med i skolepodcasten «Lektor Lomsdalens innfall» for å blant annet snakke om den nye stortingsmeldingen om videregående skole.

Fredag 26. mars kom en ny stortingsmelding om videregående opplæring. I denne artikkelen skal vi forsøke å koble noe av innholdet i denne meldingen mot det vi tidligere har diskutert på skolen om kompetanse og vurdering.
 

Vi har lenge jobbet med vår forståelse av kompetansebegrepet på Eilert Sundt vgs. og reflektert mye rundt hvordan vi kan vurdere kompetanse. Dette er vanskelig, og vi tror at vi, i likhet med veldig mange andre skoler, har en vei å gå for å få en forståelse av dette som er i tråd med den nye definisjonen av kompetanse i fagfornyelsen.

 

Til toppen