Her kommer det oppdateringer om smittesituasjonen på Eilert Sundt vgs. i uke 22.
   

Her kommer det oppdateringer om smittesituasjonen på Eilert Sundt vgs. i uke 18.
 

Eilert Sundt vgs. utvider sin satsing på internasjonalisering og skal i september 2021 for første gang delta på en sesjon i European Youth Parliament i Norge.
 

Her kommer det oppdateringer om smittesituasjonen på Eilert Sundt vgs. i uke 17.
 

Rektor Espen Berglund har vært med i skolepodcasten «Lektor Lomsdalens innfall» for å blant annet snakke om den nye stortingsmeldingen om videregående skole.

Her kommer det oppdateringer om smittesituasjonen på Eilert Sundt vgs. i uke 16.
 

 

Vi ønsker elever og ansatte velkommen tilbake på skolen etter påske. De to siste ukene før påske var vi på rødt tiltaksnivå, men etter påsken er vi tilbake igjen på gult nivå.
 

Fredag 26. mars kom en ny stortingsmelding om videregående opplæring. I denne artikkelen skal vi forsøke å koble noe av innholdet i denne meldingen mot det vi tidligere har diskutert på skolen om kompetanse og vurdering.
 

Vi har lenge jobbet med vår forståelse av kompetansebegrepet på Eilert Sundt vgs. og reflektert mye rundt hvordan vi kan vurdere kompetanse. Dette er vanskelig, og vi tror at vi, i likhet med veldig mange andre skoler, har en vei å gå for å få en forståelse av dette som er i tråd med den nye definisjonen av kompetanse i fagfornyelsen.

 

Denne artikkelen er et forsøk på å beskrive hvordan vi jobber med smittevern på Eilert Sundt vgs. Målet med artikkelen er å synliggjøre hvilket regelverk vi følger, og hvilke skjønnsmessige vurderinger vi gjør i arbeidet med å håndtere de dilemmaene vi møter i arbeidet med smittevern.
 

Til toppen