Torsdag 18. august er det skolestart på Eilert Sundt videregående skole. Her finner du nyttig informasjon i forbindelse med oppstarten.   

Eilert Sundt videregående skole søker etter lærling i IT-driftsfaget neste skoleår.

Skolen tilbyr utdanning innen flere utdanningsprogram, både yrkesfaglige og studieforberedende. Vi er en skole med rundt 600 elever og i overkant av 100 ansatte, og tilbyr videregående utdanning ved studiested Lyngdal og Farsund.
Eilert Sundt vgs er en godkjent lærebedrift og har fra 01.08.2022 behov for lærling i IT-driftsfaget .

Russestyret og rektor ved Eilert Sundt videregående skole inviterer til foreldremøte for alle som har ungdom som vil være russ våren 2022. 

Hva er Ungdata?

Ungdata er lokale barn- og ungdomsundersøkelser der skoleelever over hele landet svarer på spørsmål om hvordan de har det, og hva de driver med på fritiden. Undersøkelsene er tilpasset barn og ungdom på mellomtrinnet (5.-7.-trinn), ungdomstrinnet og i videregående opplæring.

Helsemyndighetene anbefaler at alle elever og ansatte i skoler tester seg før oppstart etter juleferien.
 

 Eilert Sundt videregående skole planlegger for overgang til rødt tiltaksnivå fra og med torsdag 16/12. I den forbindelse stenger vi skolen for de fleste aktiviteter i morgen onsdag 15/12 for å gjøre nødvendige tilpasninger. Lærere som gjennomfører vurderingsaktiviteter eller lignende i morgen, vil kommunisere dette spesielt til elever det gjelder for.

Mandag 6. desember inviterer vi til «garasjesalg» i forbindelse med at vi flytter fra studiestedet vårt i Vanse.
 

Espen (rektor) har vært med i en episode i podcasten til Senter for livslang læring ved Høgskolen i Innlandet. Han snakker her om bakgrunnen for hvorfor vi har valgt å fjerne bruken av anmerkninger ved skolen.
 

Tilbudsstrukturen for videregående skoler i Agder er nå vedtatt. Eilert Sundt vgs. får utvidet sitt tilbud og skal neste skoleår tilby utdanningsprogrammet informasjonsteknologi og medieproduksjon og påbygg for de som har fagbrev.
 

Politiet bekreftet i går at de sjekket ut trusler fremsatt mot Eilert Sundt vgs. Byggene vår i Farsund og Lyngdal ble derfor i natt gjennomsøkt av politiet og er nå klarert for normal bruk. Det blir dermed oppmøte på skolen som vanlig i dag.
 

Til toppen