Helse- og oppvekstfag med generell studiekompetanse

Eilert Sundt vgs. starter høsten 2021 opp tilbudet helse- og oppvekstfag med studieforberedende. Dette tilbudet er 3-årig og passer for de elevene som har et ønske om å bli sykepleier, vernepleier, psykolog, lærer, barnehagelærer, barnevernspedagog eller lignende. Etter endt løp kan du også velge å bli lærling innenfor helsearbeiderfaget eller barne- og ungdomsarbeiderfaget.

Nytt 1. februar 2022: Elevene som begynner skoleåret 2022-2023, vil gå Vg1 og Vg2 i Lyngdal, mens Vg3 vil være i Farsund.

Opplæringen har samme fag og timetall som summen av et ordinært toårig yrkesfaglig løp og vg3 påbygg. Fellesfag, programfag og utplassering i praksis blir imidlertid jevnere fordelt gjennom alle tre årene slik at elevene unngår ett teoritungt påbygningsår på Vg3.

Eilert Sundt vgs. er den eneste skolen i Agder vest for Kristiansand som har dette tilbudet. Det er vårt mål at dette blir et attraktivt læringsmiljø med elever fra hele Lister- og Lindesnesregion som har noen av de samme målene for sin yrkeskarriere.

Fag- og timefordeling
På Vg2 velger alle elevene en av retningene helsearbeiderfag eller barne- og ungdomsarbeiderfag. Faget YFF vil i hovedsak være utplassering i praksis på en arbeidsplass innenfor den retningen eleven ønsker å gå (helsearbeider eller barne- og ungdomsarbeider). På Vg3 vil alle elevene ta programfaget psykologi, som gir en kompetanse som er nyttig innenfor yrkene som er mest aktuelle etter denne utdanningen.  

Det vil være 20 elever i klassen. Elevene vil ha de fleste fagene i egen klasse, men i noen fag vil de slås sammen med elever fra de yrkesfaglige klassene innenfor programområdet helse- og oppvekstfag.

I tabellen nedenfor ser dere årstimetallet i fagene og hvilke fag som skal gjennomføres hvert av årene.

Helse- og oppvekstfag med studiekompetanse

Helse- og oppvekstfag med studiekompetanse
Fag Vg1 Vg2 Vg3
Programfag vg1 helse- og oppvekstfag
Helsefremmende arbeid 197 0 0
Kommunikasjon og samhandling 140 0 0
Yrkesliv i helse- og oppvekstfag 140 0 0
Enten programfag på vg2 helsearbeiderfag
Helsefremmende arbeid 0 197 0
Kommunikasjon og samhandling 0 140 0
Yrkesliv i helsearbeiderfag 0 140 0
Eller programfag på vg2 barne- og ungdom
Kommunikasjon og samhandling 0 140 0
Pedagogisk arbeid 0 197 0
Yrkesliv i barne- og ungdomsarbeiderfaget 0 140 0
YFF (arbeidspraksis) 101 140 180
Fellesfag
Engelsk 140 0 0
Kroppsøving 56 56 56
Matematikk 1P/2P-Y 84 140 0
Naturfag 0 56 84
Norsk 113 112 168
Samfunnskunnskap 0 0 84
Historie 0 0 140
Valgfri programfag
Psykologi 0 0 140
Totalt timetall 971 981 852

Mange lurer på hvor mange timer det er per uke i de ulike fagene. På Eilert Sundt vgs. er dette vanskelig å svare nøyaktig på siden det er en del uker hvor vi ikke har vanlig uketimeplan. Dette skyldes at det er flere uker hvor vi har tverrfaglige prosjekter, fagdager eller utplassering i bedrift. Ved å dele årstimetallet på 30 får du likevel en indikasjon på hvor mange timer det er i faget de ukene vi har vanlig timeplan på skolen. 

Eksamen
Vg1:

  • Matematikk skriftlig/muntlig trekkfag (nivå: vg1 yrkesfag, 1P-Y)
  • Engelsk skriftlig/muntlig trekkfag (nivå: vg1 yrkesfag)

Vg2:

  • Matematikk skriftlig/muntlig trekkfag (nivå: regnes som en av vg3-eksamenene, 2P-Y)
  • Tverrfaglig praktisk eksamen yrkesfag

Vg3:

  • Samfunnskunnskap muntlig trekkfag (nivå: vg2 yrkesfag)
  • Norsk skriftlig hovedmål
  • Én skriftlig eksamen, faget trekkes.
  • Én muntlig eksamen, faget trekkes.

Vi gjør oppmerksom på at dette utdanningsløpet gir generell studiekompetanse. Hvis du ønsker spesiell studiekompetanse som for eksempel kreves for å studere til lege, bioingeniør, farmasøyt eller tannlege, må du søke utdanningsprogrammet studiespesialisering. Disse studiene krever realfagene kjemi 1 og 2, fysikk 1 og matematikk R1 eller S1+S2. Disse fagene får du ikke ved å følge helse- og oppvekstfag med studieforberedende ved Eilert Sundt videregående skole.