Helse- og oppvekstfag med generell studiekompetanse

Eilert Sundt vgs. starter høsten 2021 opp tilbudet helse- og oppvekstfag med studieforberedende. Dette tilbudet er 3-årig og passer for de elevene som har et ønske om å bli sykepleier, vernepleier, psykolog, lærer, barnehagelærer, barnevernspedagog eller lignende. Etter endt løp kan du også velge å bli lærling innenfor helsearbeiderfaget eller barne- og ungdomsarbeiderfaget.

Nytt 1. februar 2022: Elevene som begynner skoleåret 2022-2023, vil gå Vg1 og Vg2 i Lyngdal, mens Vg3 vil være i Farsund.

Opplæringen har samme fag og timetall som summen av et ordinært toårig yrkesfaglig løp og vg3 påbygg. Fellesfag, programfag og utplassering i praksis blir imidlertid jevnere fordelt gjennom alle tre årene slik at elevene unngår ett teoritungt påbygningsår på Vg3.

Eilert Sundt vgs. er den eneste skolen i Agder vest for Kristiansand som har dette tilbudet. Det er vårt mål at dette blir et attraktivt læringsmiljø med elever fra hele Lister- og Lindesnesregion som har noen av de samme målene for sin yrkeskarriere.

Fag- og timefordeling
På Vg2 velger alle elevene en av retningene helsearbeiderfag eller barne- og ungdomsarbeiderfag. Faget YFF vil i hovedsak være utplassering i praksis på en arbeidsplass innenfor den retningen eleven ønsker å gå (helsearbeider eller barne- og ungdomsarbeider). På Vg3 vil alle elevene ta programfaget psykologi, som gir en kompetanse som er nyttig innenfor yrkene som er mest aktuelle etter denne utdanningen.  

Det vil være 20 elever i klassen. Elevene vil ha de fleste fagene i egen klasse, men i noen fag vil de slås sammen med elever fra de yrkesfaglige klassene innenfor programområdet helse- og oppvekstfag.

I tabellen nedenfor ser dere årstimetallet i fagene og hvilke fag som skal gjennomføres hvert av årene.


Eksamen
Vg1:

  • Matematikk skriftlig/muntlig trekkfag (nivå: vg1 yrkesfag, 1P-Y)
  • Engelsk skriftlig/muntlig trekkfag (nivå: vg1 yrkesfag)

Vg2:

  • Matematikk skriftlig/muntlig trekkfag (nivå: regnes som en av vg3-eksamenene, 2P-Y)
  • Tverrfaglig praktisk eksamen yrkesfag

Vg3:

  • Samfunnskunnskap muntlig trekkfag (nivå: vg2 yrkesfag)
  • Norsk skriftlig hovedmål
  • Én skriftlig eksamen, faget trekkes.
  • Én muntlig eksamen, faget trekkes.

Vi gjør oppmerksom på at dette utdanningsløpet gir generell studiekompetanse. Hvis du ønsker spesiell studiekompetanse som for eksempel kreves for å studere til lege, bioingeniør, farmasøyt eller tannlege, må du søke utdanningsprogrammet studiespesialisering. Disse studiene krever realfagene kjemi 1 og 2, fysikk 1 og matematikk R1 eller S1+S2. Disse fagene får du ikke ved å følge helse- og oppvekstfag med studieforberedende ved Eilert Sundt videregående skole.

Til toppen