Helse- og oppvekstfag med generell studiekompetanse

Eilert Sundt vgs. startet høsten 2021 opp tilbudet helse- og oppvekstfag med studieforberedende. Dette tilbudet er 3-årig og passer for de elevene som har et ønske om å bli sykepleier, vernepleier, psykolog, lærer, barnehagelærer, barnevernspedagog eller lignende. Etter endt løp kan du også velge å bli lærling innenfor helsearbeiderfaget.

Opplæringen har samme fag og timetall som summen av et ordinært toårig yrkesfaglig løp og vg3 påbygg. Fellesfag, programfag og utplassering i praksis blir imidlertid jevnere fordelt gjennom alle tre årene slik at elevene unngår ett teoritungt påbygningsår på vg3.

Eilert Sundt vgs. er den eneste skolen i Agder vest for Kristiansand som har dette tilbudet. Det er vårt mål at dette blir et attraktivt læringsmiljø med elever fra hele Lister- og Lindesnesregion som har noen av de samme målene for sin yrkeskarriere.

Fag- og timefordeling
På vg2 tar alle elevene programfag på helsearbeiderfag. Faget YFF vil i hovedsak være utplassering i praksis på en arbeidsplass innenfor helsearbeiderfaget. På vg3 vil alle elevene ta programfaget psykologi, som gir en kompetanse som er nyttig innenfor yrkene som er mest aktuelle etter denne utdanningen.  

Det vil være 20 elever i klassen. Elevene vil ha de fleste fagene i egen klasse, men i noen fag vil de slås sammen med elever fra de yrkesfaglige klassene innenfor programområdet helse- og oppvekstfag.

I tabellen nedenfor ser dere årstimetallet i fagene og hvilke fag som skal gjennomføres hvert av årene.

Helse- og oppvekstfag med studiekompetanse

Helse- og oppvekstfag med studiekompetanse
Fag Vg1 Vg2 Vg3
Programfag vg1 helse- og oppvekstfag
Helsefremmende arbeid 197 0 0
Kommunikasjon og samhandling 140 0 0
Yrkesliv i helse- og oppvekstfag 140 0 0
Programfag på vg2 helsearbeiderfag
Helsefremmende arbeid 0 197 0
Kommunikasjon og samhandling 0 140 0
Yrkesliv i helsearbeiderfag 0 140 0
YFF (arbeidspraksis) 101 140 180
Fellesfag
Engelsk 140 0 0
Kroppsøving 56 56 56
Matematikk 1P/2P-Y 84 140 0
Naturfag 0 56 84
Norsk 113 112 168
Samfunnskunnskap 0 0 84
Historie 0 0 140
Valgfri programfag
Psykologi 0 0 140
Totalt timetall 971 981 852

Mange lurer på hvor mange timer det er per uke i de ulike fagene. På Eilert Sundt vgs. er dette vanskelig å svare nøyaktig på siden det er en del uker hvor vi ikke har vanlig uketimeplan. Dette skyldes at det er flere uker hvor vi har tverrfaglige prosjekter, fagdager eller utplassering i bedrift. Ved å dele årstimetallet på 30 får du likevel en indikasjon på hvor mange timer det er i faget de ukene vi har vanlig timeplan på skolen. 

Endringer
Det har skjedd noen endringer siden vi startet opp med dette studiet skoleåret 2021-2022. Her er de to viktigste endringene:

  • Nytt 1. februar 2022: Elevene som begynner skoleåret 2022-2023, vil gå Vg1 og Vg2 i Lyngdal, mens Vg3 vil være i Farsund.
  • Nytt 1. oktober 2023. Elevene som begynner skoleåret 2024-2025, må ta programfag fra vg2 helsearbeiderfag når de går på vg2. Praksisen på studiet må også være på praksissteder relevant for helsearbeiderfag. Det vil si at det ikke lenger vil være mulig å velge programfag eller praksissteder knyttet til barne- og ungdomsarbeiderfaget.

Eksamen
Vg1:

  • Matematikk skriftlig/muntlig trekkfag (nivå: vg1 yrkesfag, 1P-Y)
  • Engelsk skriftlig/muntlig trekkfag (nivå: vg1 yrkesfag)

Vg2:

  • Matematikk skriftlig/muntlig trekkfag (nivå: regnes som en av vg3-eksamenene, 2P-Y)
  • Tverrfaglig praktisk eksamen yrkesfag

Vg3:

  • Samfunnskunnskap muntlig trekkfag (nivå: vg2 yrkesfag)
  • Norsk skriftlig hovedmål
  • Én skriftlig eksamen, faget trekkes.
  • Én muntlig eksamen, faget trekkes.

Vi gjør oppmerksom på at dette utdanningsløpet gir generell studiekompetanse. Hvis du ønsker spesiell studiekompetanse som for eksempel kreves for å studere til lege, bioingeniør, farmasøyt eller tannlege, må du søke utdanningsprogrammet studiespesialisering. Disse studiene krever realfagene kjemi 1 og 2, fysikk 1 og matematikk R1 eller S1+S2. Disse fagene får du ikke ved å følge helse- og oppvekstfag med studieforberedende ved Eilert Sundt videregående skole.