Påbygging til generell studiekompetanse

Programområdet er for deg som ønsker å ta generell studiekompetanse for å studere videre på universiteter eller høgskoler. Generell studiekompetanse gir mulighet for opptak til de fleste studier ved høyskoler og universiteter.

Du som går på et yrkesfaglig studieprogram oppnår generell studiekompetanse ved å fullføre og bestå Vg3 påbygging til generell studiekompetanse etter at du har

  • fullført og bestått Vg1 og Vg2 i et yrkesfaglig utdanningsprogram, eller
  • oppnådd yrkeskompetanse med fag- eller svennebrev, eller
  • oppnådd yrkeskompetanse uten fag- eller svennebrev

Generelt blir påbygging til generell studiekompetanse oppfattet som svært arbeidskrevende, med mye lekser og innleveringer. For å ha mulighet til å bestå alle fag, må en arbeide med lekser hver dag. 

Det gjøres oppmerksom på at for opptak til visse studier kreves det spesiell studiekompetanse, med fordypning i matematikk og/eller andre realfag.

Til toppen