Påbygging til generell studiekompetanse

Du kan få generell studiekompetanse ved å ta påbygging på Eilert Sundt vgs. etter at du har fullført og bestått Vg1 og Vg2 fra et yrkesfaglig utdanningsprogram eller oppnådd yrkeskompetanse. Generell studiekompetanse gir mulighet for opptak til de fleste studier ved høyskoler og universiteter. Påbygging til generell studiekompetanse ligger i Farsund.  

Hvis du starter på påbygging til generell studiekompetanse etter å ha fullført og bestått et yrkesfaglig utdanningsprogram, skal du ha fagene i tabellen nedenfor.

Påbygging til generell studiekompetanse
Fag Påbygging til generell studiekompetanse
Historie 140
Kroppsøving 56
Matematikk 140
Naturfag 84
Norsk 281
Programfag 140

Mange lurer på hvor mange timer det er per uke i de ulike fagene. På Eilert Sundt vgs. er dette vanskelig å svare nøyaktig på siden det er mange uker hvor vi ikke har vanlig uketimeplan. Dette skyldes at det er mange uker hvor vi har tverrfaglige prosjekter, fagdager eller utplassering i bedrift. Ved å dele årstimetallet på 30 får du likevel en indikasjon på hvor mange timer det er i faget de ukene vi har vanlig timeplan på skolen.