Helse- og oppvekstfag

Liker du å være med mennesker? Ønsker du et spennende yrke?

Helse- og oppvekstfaget er valget! Faget tar for seg hele mennesket, der dine holdninger og kunnskaper står sentralt.
Helse- og oppvekstfaget forbereder deg til å jobbe med mennesker i forskjellige aldersgrupper og livssituasjoner.

Vi tilbyr Helse- og oppvekstfag på Eilert Sundt videregående skole studiested Lyngdal

 

  

Du lærer

 • om helsefremmende arbeid
 • om livsstilsykdommer, skader og lidelser
 • om barn og unges utvikling
 • om kost, ernæring og hygiene
 • om kommunikasjon og sosial kompetanse

Du kan bli

 • helsefagarbeider, ambulansearbeider eller portør
 • barne- og ungdomsarbeider
 • apotektekniker, helsesekretær eller tannhelsesekretær
 • hudpleier, fotterapeut eller ortopeditekniker
Timefordeling Helse- og oppvekstfag
Fag Timetall Vg1 Helse- og oppvekstfag Timetall Vg2 Helsearbeiderfag
Programfag 645 730
Engelsk 140 0
Kroppsøving 56 56
Matematikk 84 0
Naturfag 56 0
Norsk 0 112
Samfunnskunnskap 0 84

Første året:

 [Sett inn bilde her]

 Helse- og oppvekstfag


På Vg1 lærer du de grunnleggende kunnskapene i helse- og oppvekstfaget.

Det første året har du som elev både fellesfag og programfag. Fellesfagene er norsk, engelsk, kroppsøving, matematikk og naturfag. Programfagene er;

 • helsefremmende arbeid
 • kommunikasjon og samhandling
 • yrkesutøvelse

Skolen legger også tilrette for at elevene får prosjekt til fordypning. Faget gir en mulighet til fordypning i et emne, også praksis ute i bedrifter er en vanlig læreform for utdanningsprogrammet.

Andre året: 

 [Sett inn bilde her]

Helse- og oppvekstfag


Når du som elev tar helse- og oppvekstfaget på Vg2 spesialiserer du deg.

På Eilert Sundt videregående skole kan vil tilby følgende løp for Vg2 elever:

 • helsearbeiderfag

På Vg2 har elevene norsk, engelsk, kroppsøving og samfunnsfag som fellesfag. Programfagene for begge retningene er;

 • helsefremmende arbeid
 • kommunikasjon og samhandling
 • yrkesutøvelse

Skolen har et godt samarbeid med lokale virksomheter og offentlige institusjoner. Disse brukes blant annet til faget prosjekt til fordypning der elevene får prøve seg i arbeidslivet.

Etter Vg2 kan du enten ta to år i lære for å fullføre fagbrev. Eller du kan ta tredje året påbygg for så å gå videre med høyere utdanning.

Gjennom utdanningen kan du blant annet bli barne- og ungdomsarbeider, helsefagarbeider, helsesekretær, tannhelsesekretær, apotektekniker, ambulansearbeider, hudpleier, fotterapaut eller ortopedtekniker.

Vi på Eilert Sundt videregående skole gjør deg smartere og lærer deg det du trenger for å bli en dyktig og god fagarbeider. Samfunnet trenger gode fagfolk, så velg oss!

Til toppen