Helse- og oppvekstfag

Liker du å være med mennesker? Ønsker du et spennende yrke?

Helse- og oppvekstfaget er valget! Faget tar for seg hele mennesket, der dine holdninger og kunnskaper står sentralt. Helse- og oppvekstfaget forbereder deg til å jobbe med mennesker i forskjellige aldersgrupper og livssituasjoner.
 
Vi tilbyr helse- og oppvekstfag på Eilert Sundt videregående skole studiested Lyngdal

 

Du lærer

 • om helsefremmende arbeid
 • om livsstilsykdommer, skader og lidelser
 • om barn og unges utvikling
 • om kost, ernæring og hygiene
 • om kommunikasjon og sosial kompetanse

Du kan bli

 • helsefagarbeider, ambulansearbeider eller portør
 • barne- og ungdomsarbeider
 • apotektekniker, helsesekretær eller tannhelsesekretær
 • hudpleier, fotterapeut eller ortopeditekniker
Timefordeling Helse- og oppvekstfag
Fag Timetall Vg1 Helse- og oppvekstfag Timetall Vg2 Helsearbeiderfag/Barne- og ungdomsarbeiderfag
Programfag 645 730
Engelsk 140 0
Kroppsøving 56 56
Matematikk 84 0
Naturfag 56 0
Norsk 0 112
Samfunnskunnskap 0 84

Første året:

 Helse- og oppvekstfag


På Vg1 lærer du de grunnleggende kunnskapene i helse- og oppvekstfaget.

Det første året har du som elev både fellesfag og programfag. Fellesfagene er norsk, engelsk, kroppsøving, matematikk og naturfag. Programfagene er;

 • helsefremmende arbeid
 • kommunikasjon og samhandling
 • yrkesutøvelse

Skolen legger også tilrette for at elevene får prosjekt til fordypning. Faget gir en mulighet til fordypning i et emne, også praksis ute i bedrifter er en vanlig læreform for utdanningsprogrammet.

Andre året: 

Helsearbeiderfag/Barne- og ungdomsarbeiderfaget


På Eilert Sundt videregående skole kan vil tilby følgende løp for Vg2 elever:

 • helsearbeiderfag
 • barne- og ungdomsarbeiderfaget

På Vg2 har elevene norsk, engelsk, kroppsøving og samfunnsfag som fellesfag.

Skolen har et godt samarbeid med lokale virksomheter og offentlige institusjoner. Disse brukes blant annet til faget prosjekt til fordypning der elevene får prøve seg i arbeidslivet.

Etter Vg2 kan du enten ta to år i lære for å fullføre fagbrev. Eller du kan ta tredje året påbygg for så å gå videre med høyere utdanning.

På Eilert Sundt videregående skole gjør lærer du deg det du trenger for å bli en dyktig og god fagarbeider. Samfunnet trenger gode fagfolk, så velg oss!