Informasjonsteknologi og medieproduksjon

Eilert Sundt vgs. starter skoleåret 2022-2023 opp tilbudet informasjonsteknologi og medieproduksjon i Farsund. Eilert Sundt vgs. er den eneste skolen i Agder vest for Kristiansand som har dette tilbudet.

Gerd Altmann, Pixbay

Hvis du velger dette utdanningsprogrammet, bør du være:

  • Kreativ
  • Interessert i IT, nettverk og programvare
  • Interessert i visuelle uttrykksformer

På Eilert Sundt vgs. kan du gå videre på Vg2 Informasjonsteknologi innenfor dette utdanningsprogrammet.

Nedenfor finner du en oversikt over hvilke fag du skal ha på dette utdanningsprogrammet og hvor mange timer de forskjellige fagene skal ha per år.

Informasjonsteknologi og medieproduksjon
Fag Vg1 Informasjonsteknologi Vg2 Informasjonsteknologi
Programfag 477 477
Yrkesfaglig fordypning 168 253
Engelsk 140 0
Kroppsøving 56 56
Matematikk 84 0
Naturfag 56 0
Norsk 0 112
Samfunnskunnskap 0 84

Mange lurer på hvor mange timer det er per uke i de ulike fagene. På Eilert Sundt vgs. er dette vanskelig å svare nøyaktig på siden det er en del uker hvor vi ikke har vanlig uketimeplan. Dette skyldes at det er flere uker hvor vi har tverrfaglige prosjekter, fagdager eller utplassering i bedrift. Ved å dele årstimetallet på 30 får du likevel en indikasjon på hvor mange timer det er i faget de ukene vi har vanlig timeplan på skolen.