Informasjon om foreldremøter

Velkommen til foreldremøter! Vi håper mange har anledning til å delta på årets foreldremøter på Eilert Sundt vgs. Her er en oversikt over tidspunkt for møtene.

Illustrasjonsbilde foreldremøte

Vi starter alle foreldremøtene med generell informasjon for alle klassene, før den enkelte klassen blir med kontaktlærerne til klasserommet/verkstedet for klassevis informasjon.

Vi ønsker et tett samarbeid med foresatte, og det er viktig at skolen så tidlig som mulig etablerer en god kontakt med foresatte. Vi håper derfor å se mange foresatte på disse møtene.

Studiested Lyngdal
Foreldremøtene i Lyngdal blir gjennomført torsdag 31. august etter denne tidsplanen.

  • Vg1 yrkesfag og kombinasjonsklasse 1: kl. 18.00
  • Vg2 yrkesfag og kombinasjonsklasse 2: kl. 19.00

Vi møtes i kantinen i Lyngdal.

Studiested Farsund
Foreldremøtene i Farsund blir onsdag 13. september etter denne tidsplanen:

  • Vg2 yrkesfag, Vg2 studiespesialisering og tilrettelagt avdeling: kl. 18.00
  • Vg1 studiespesialisering og Vg1 yrkesfag: kl. 19.00

Vi møtes i aulaen i Farsund.