Informasjon vedr. elevundersøkelsen

Elevundersøkelsen er en årlig undersøkelse der elever får si sin mening om læring og trivsel i skolen.
Svarene brukes av skolen, kommunen og staten for å følge opp skolemiljøet og elevenes trivsel. 
Det er frivillig å svare på Elevundersøkelsen og det er også mulig å hoppe over spørsmål.

 

Hvordan gjennomføres undersøkelsen?

Undersøkelsen gjennomføres på skolen på pc, nettbrett eller mobiltelefon. Det er frivillig for elevene å svare på Elevundersøkelsen. Elevene kan også hoppe over spørsmål de ikke ønsker å svare på.

informasjonsskriv til foreldre: 
informasjonsbrev til foreldre om elevundersøkelsen (PDF, 74 kB)

Her finner du utfyllende informasjon på flere språk om formålet med undersøkelsen og hvordan personopplysningene som samles inn blir behandlet.