Nå kan du søke på Thedor Hagestads legat for fagopplæring

Stipendet skal tildeles personer som tar en yrkesfaglig utdanning og som har hjemstedskommune Farsund.

Bildet viser en elev på yrkesfaglig utdanning

Legatet ble opprettet i 1965 etter at trelastforhandler Theodor Hagestad ga Listerveien 1 og 3 som gave til å opprette et legat for salgssummen av eiendommene. 

Legatstyret kan årlig utbetale passende beløp av renteavkastningen av legatkapitalen.

Stipend kan bare tildeles personer som tar en yrkesfaglig utdannelse: «en virksomhet hvor hånden er det vesentlige for det resultat som skal oppnås, ikke teoretisk opplæring som studier ved høyere læreanstalter og liknende». 

Søknadsskjemaet er laget ut fra retningslinjene for vurdering av stipendtildeling.  Ufullstendige søknader kan derfor risikere å ikke bli vurdert.  Styrets vedtak er endelig og kan ikke påklages.

Elever som går første år på videregående skole (vg1) blir ikke vurdert.

Bruk vedlagte søknadsskjema for å søke. Søknadsfrist er 16.02.2024.
Søknadsskjema 2024 (DOCX, 20 kB)