Søknad om annullering av eksamen i norsk 22. mai

Utdanningsdirektoratet har besluttet at alle elevene i videregående skole som ble berørt av innloggingsproblemene på eksamen 22. mai 2023, får mulighet til å annullere eksamen og få dispensasjon. Her kan du lese om hvordan du søker om dette på Eilert Sundt vgs.

Det er et krav for å få innvilget annullering av eksamen at det er grunn til å tro at eleven ikke har fått vist kompetanse grunnet en formell feil ved gjennomføringen, som for eksempel for sen innlogging, for høyt opplevd stress i forbindelse med innloggingen og for lite kompensert tid eller lignende. Manglende tilgang til hjelpemidler kan ikke alene være årsak til søknaden.

Tegning av en elev som tar eksamen.

Steg 1: Hvordan søker jeg om annullering og dispensasjon på Eilert Sundt vgs.?
Hvis du vil søke om dispensasjon, må du gå til ekspedisjonen på ditt studiested og skrive under på en liste som ligger der. Dette må dere gjøre før kl. 12.00 torsdag 8. juni. Dere vil få svar på søknaden senest fredag 16. juni.

Denne listen blir lagt ut i ekspedisjonen senest kl. 11.00 torsdag 1. juni.

Dere kan også søke om annullering etter fristen torsdag 8. juni kl. 12.00, men da kan vi ikke garantere at søknaden vil bli behandlet før fristen for å sende vitnemål til Samordna opptak.

Steg 2: Hva gjør jeg hvis likevel vil beholde eksamenskarakteren?
Du vil få vite karakteren selv om du eventuelt har fått innvilget en annullering. Etter at du har fått karakter, kan du selv vurdere om det er karakteren eller dispensasjonsvedtaket som skal stå på vitnemålet.

Hvis du har fått innvilget annullering, men likevel ønsker å beholde eksamenskarakteren på vitnemålet, må du sende skriftlig melding til skolen om at du ønsker å beholde karakteren.

På Eilert Sundt vgs. gjøres dette ved å skrive en e-post til kontakt@eilertsundt.vgs.no. Dette må gjøres senest fredag 23. juni kl. 14.00.

Hvis vi ikke har fått en slik e-post fra de som har fått innvilget annullering innen kl. 14.00 fredag 23. juni, tolker vi det slik at hen ikke vil ha karakteren på vitnemålet. Vi skriver da ut et vitnemål uten denne karakteren.

Eksamensansvarlig Jarmila Oftedahl og Grace Buch vil informere om dette i klassene.

Les mer om dispensasjon og annullering her: https://www.udir.no/regelverk-og-tilsyn/skole-og-opplaring/saksbehandling/dispensasjon-og-annullering/