Eksamen for elever

Alle elever meldes automatisk opp til eksamen.

Du finner mer informasjon om gjennomføring av eksamen, bruk av hjelpemidler og eksamensdatoer på fylkeskommunens hjemmeside.

Informasjon om eksamen