Rådgivningstjenesten

Hver av skolens 2 studiesteder har sin rådgivningstjeneste med rådgivere. Rådgiverne på Eilert Sundt VGS har et tett internt samarbeid. I tabellen under finner du kontaktinformasjon

Studiested Lyngdal

Per Tore Johnsen
Rådgiver/karriereveileder

Per.Tore.Johnsen@eilertsundt.vgs.no

412 84 808

Studiested Farsund

Ann Britt Brastad
Rådgiver/karrereveileder

Ann-Britt.Brastad@eilertsundt.vgs.no

970 32 670

Studiested Farsund

Bjørn Ove Haugland
Rådgiver/karriereveileder

bjorn.ove.haugland@eilertsundt.vgs.no

97152160
 

Jfr. Opplæringsloven §9-2 har elevene rett til nødvendig rådgivning om utdanning, yrkestilbud og yrkesvalg og om sosiale spørsmål.

Rådgiver skal bidra med informasjon og veiledning og bevisstgjøring av elevene i valg av utdanning og yrke.  Målet er å forebygge feilvalg og avbrudd i utdanningen.

Ved personlige og psykososiale vansker kan rådgiver gi sosialpedagogisk hjelp og veiledning. Dette kan for eksempel gjelde ved mobbing, ulike konflikter og andre typer vansker som har betydning for skolegangen.

Rådgiverne samarbeider bl.a. med kontaktlærer, PP-tjenesten og skolehelsetjenesten. Alle rådgivere har taushetsplikt.