Regler for fravær

I videregående skole er det en grense for hvor mye du kan være borte fra skolen uten grunn. Maksimalt fravær er 10 % i et fag. Du kan søke om å få godkjent fratrekk for dokumentert fravær.

Gå til VIS (krever innlogging)