Lån og stipend

Du kan søke om lån og stipend når du har fått skoleplass.

Alle elever med ungdomsrett i videregående opplæring får utstyrsstipend, men for å få det må du søke om stipendet. Utstyrsstipendet er uavhengig av hvor mye foreldrene dine tjener eller har i formue. Det skal være til nødvendig individuelt utstyr som du trenger i opplæringen, for eksempel til PC, kokkeklær, kalkulator eller idrettsutstyr. Lærlinger og lærekandidater får ikke utstyrsstipend.

Søknadsfrister for stipend og lån

Lånekassen frister:
Årstid Dato År
Høsten 15. november 2021
Våren 15. mars 2022

Se lånekassen for mer informasjon