Send henvendelser og dokumenter på en sikker måte

Privatpersoner og virksomheter kan sende henvendelser og dokumenter digitalt til Agder fylkeskommune. Du kan velge mellom to løsninger, avhengig av hva du skal sende.

Når skal du bruke sikker sending?

Send sikker melding (eDialog)

Skal du sende dokumentasjon knyttet til en eksisterende sak eller personlige opplysninger må du velge en sikker løsning. Med personlige opplysninger mener vi informasjon som kan knyttes direkte til deg som person, for eksempel fødselsnummer, helseinformasjon eller bankkontonummer.

Tjenesten krever innlogging.

Skriv inn

  • hvem som skal ha innholdet (for eksempel saksbehandler, avdeling, skole, avdeling hos tannhelse eller liknende)
  • hva saken gjelder i kommentarfeltet
  • saksnummer i tittelfeltet hvis du sender oss informasjon om en pågående sak

Du vil få en kvittering i nettleseren din. Denne blir også sendt til e-postadressen din med referansenummer for sending.

Når skal du bruke vanlig epost?

Generelle henvendelser uten personopplysninger kan sendes som vanlig epost.

Epost til postmottaket i Agder fylkeskommune

Merk: Benytt egne skjemaer dersom du skal søke tilskudd, stipend eller andre tjenester med spesielle kriterier.

Oversikt over tilskudd og stipend