Skolens ledelse

Skolens ledelse består av rektor Espen Berglund, assisterende rektor Børge Tjørn og avdelingslederne Grace Buch, Atle Eikeland, Ingunn Kleggetveit, Olaf Danielsen, Jan Jakobsen og Janne Nystøl.

Atle Eikeland, Grace Buch og Ingunn Kleggetveit har sitt faste arbeidsted på studiested Lyngdal, mens Olaf Danielsen, Jan Jakobsen, Janne Nystøl og Børge Tjørn har sitt arbeidssted i Farsund. Espen Berglund har faste kontordager på begge studiested. 

Avdelingslederne har ansvar for disse programområdene: 

  • Grace Buch: Vg2 bilskade, lakk og karosseri og Vg2 kjøretøy, kombinasjonsklassen og opplæring for voksne 
  • Atle Eikeland: Helse- og oppvekstfag
  • Ingunn Kleggetveit: Bygg- og anleggsteknikk
  • Olaf Danielsen: Teknologi- og industrifag, elektro og datateknologi og informasjonsteknologi og medieproduksjon
  • Jan Jakobsen: Vg3 studiespesialisering og Vg3 påbygg til generell studiekompetanse 
  • Janne Nystøl:  Frisør, blomster, interiør og eksponeringsdesign og tilrettelagt avdeling
  • Børge Tjørn: Vg1 og Vg2 studiespesialisering

Kontaktinformasjon:

Kontaktinformasjon ledelse
Navn Telefon E-post
Espen Berglund 932 61 084 espen.berglund@eilertsundt.vgs.no
Børge Tjørn 906 72 526 borge.tjorn@eilertsundt.vgs.no
Grace Buch 971 64 686 grace.buch@eilertsundt.vgs.no
Atle Eikeland 952 77 374 atle.eikeland@eilertsundt.vgs.no
Ingunn Kleggetveit 950 51 233 ingunn.kleggetveit@eilertsundt.vgs.no
Olaf Danielsen 945 21 890 olaf.hilmar.danielsen@eilertsundt.vgs.no
Jan Jakobsen 951 66 593 jan.Jakobsen@eilertsundt.vgs.no
Janne Nystøl 980 66 678 janne.nystol@eilertsundt.vgs.no