Skolens ledelse

Skolens ledelse består av rektor Espen Berglund, assisterende rektor Børge Tjørn og avdelingslederne Atle Eikeland, Roar Hole, Ingunn Kleggetveit, Olaf Danielsen, Janne Nystøl og Jarmila Oftedahl.

 Øverst fra venstre: Roar Hole, Jarmila Oftedahl og Olaf Danielsen. Nederst fra venstre: Atle Eikeland, Ingunn Kleggetveit, Espen Berglund, Janne Nystøl og Børge Tjørn. 

Atle Eikeland, Roar Hole og Ingunn Kleggetveit har sitt faste arbeidsted på studiested Lyngdal, mens Olaf Danielsen, Janne Nystøl, Jarmila Oftedahl og Børge Tjørn har sitt arbeidssted i Farsund. Espen Berglund har faste kontordager på begge studiested. 

Avdelingslederne har ansvar for disse programområdene: 

  • Atle Eikeland: Helse- og oppvekstfag 
  • Roar Hole: Vg2 bilskade, lakk og karosseri og Vg2 kjøretøy, kombinasjonsklassen og opplæring for voksne 
  • Ingunn Kleggetveit: Bygg- og anleggsteknikk
  • Olaf Danielsen: Teknologi- og industrifag og elektro og datateknologi 
  • Janne Nystøl:  Frisør, blomster, interiør og eksponeringsdesign og tilrettelagt avdeling
  • Jarmila Oftedahl: Vg3 studiespesialisering og Vg3 påbygg til generell studiekompetanse 
  • Børge Tjørn: Vg1 og Vg2 studiespesialisering

Kontaktinformasjon:

Kontaktinformasjon ledelse
Navn Telefon E-post
Espen Berglund 932 61 084 espen.berglund@eilertsundt.vgs.no
Børge Tjørn 906 72 526 borge.tjorn@eilertsundt.vgs.no
Atle Eikeland 952 77 374 atle.eikeland@eilertsundt.vgs.no
Roar Hole 990 13 697 roar.hole@eilertsundt.vgs.no
Ingunn Kleggetveit 950 51 233 ingunn.kleggetveit@eilertsundt.vgs.no
Olaf Danielsen 945 21 890 olaf.hilmar.danielsen@eilertsundt.vgs.no
Janne Nystøl 980 66 678 janne.nystol@eilertsundt.vgs.no
Jarmila Oftedahl 917 14 040 jarmila.oftedahl@eilertsundt.vgs.no
Til toppen