Høring - regulering av mobilbruk i skoletiden

Ledergruppen ved Eilert Sundt vgs. har laget et forslag til hvordan vi skal regulere bruken av mobiltelefon i skoletiden. Vi ønsker nå innspill på forslaget. Elever, ansatte og foresatte knyttet til skolen er velkommen til å sende innspill. Alle høringssvar mottas med takk. 

Illustrasjonsbilde mobilbruk Kerkez (iStock)

Vi er ærlige på at vi synes dette er vanskelig, men vi tror imidlertid det er viktig at vi bestemmer oss for noe sammen; slik gjør vi det hos oss. 

Vi foreslår disse reglene for mobilbruk på Eilert Sundt vgs.

  1. På vg1 og vg2 er standarden at hver time starter med at elevene legger mobiltelefonen sin i mobilhotellet i klasserommet eller på verkstedet
  2. På vg3 og i voksenklassene er standarden at vi ikke bruker mobilhotell ved oppstarten av timen
  3. Alle elevene har tilgang til sine mobiltelefoner i friminuttene

Dere finner hele høringsbrevet og alternativene til vårt forslag i dette dokumentet: Høring Eilert Sundt vgs. - mobilbruk (PDF, 172 kB)

Høringsfrist er fredag 31. mai og høringsinnspillene kan sendes til kontakt@eilertsundt.vgs.no.

Illustrasjonsbilde mobilhotell Dragen Zigic (iStock)

Dialogmøte tirsdag 21. mai kl. 17.00
Vi inviterer også elever, ansatte, foresatte til nåværende elever, foresatte til elever som begynner neste skoleår og andre interesserte til et dialogmøte om temaet.  

Dette møtet vil være tirsdag 21. mai kl. 17.00 i kantinen på Eilert Sundt vgs. Det vil bli enkel servering og rektor Espen Berglund vil innlede på temaet.