Velkommen til skolestart

Torsdag 17. august er det skolestart på Eilert Sundt videregående skole. Her finner du nyttig informasjon i forbindelse med oppstarten.

Bilde av det gamle hovedbygget Eilert Sundt vgs - Klikk for stort bilde

Oppmøte Farsund
Elevene i Farsund møter til skolestart i aulaen torsdag 17. august kl. 8.05. Denne skoledagen varer til kl. 11.15.

Elevene på hverdagslivstrening møter etter avtale med kontaktlærer.

Oppmøte Lyngdal
Elevene i Lyngdal møter til disse tidspunktene torsdag den 17. august:

  • Vg1 og kombinasjonsklassene møter kl. 8.05 i kantinen
  • Vg2 møter kl. 9.10 i kantinen

De voksne elevene, inkludert elevene i "Menn i helse", får informasjon om oppstartstidspunkt i eget brev eller e-post.

Skoleskyss
Les mer om skoleskyss på nettsidene til Agder fylkeskommune: Informasjon om skoleskyss. Her finner du blant annet forklaring på hvordan du søker om skoleskyss.

Fraværsregler
Det er mange som har spørsmål om fraværsgrensen når de begynner på videregående. Du kan lese mer om fraværsreglene her: Regler for fravær.

Skoleferier og fridager
Du kan se en oversikt over skoleruten på Eilert Sundt vgs. her: Skolerute Eilert Sundt vgs. 2023-2024.

Visma InSchool
Eilert Sundt vgs. bruker Visma InSchool som skoleadministrativt system. I dette systemet vil du blant annet kunne se timeplanen, fravær og karakterer. Hvis du er ny elev ved skolen, kan du se mer om Visma InSchool i denne videoen: Visma InSchool - Introduksjonsvideo til elevene.  (Visma er ikke åpen for elevene før skolestart.)

Elevoppfølging
Eilert Sundt vgs. har systematisert hvilke formelle samtaler og oppfølging du skal få som elev ved skolen. Du kan lese mer om dette i vårt årshjul som du finner her: Årshjul for systematisk elevoppfølging.

Lånekassen
Alle elevene i videregående skole kan søke om lån og stipend i Statens lånekasse. Fristen for å søke utstyrsstipend er 15. november. Les mer om hvilke regler som gjelder for deg som har ungdomsrett her: Lånekassen.no.

Inntak og skoleplass
Se svar på ofte stilte spørsmål i forbindelse med inntaket her: Informasjon om skoleplass Agder fylkeskommune. Det er spesielt viktig å legge merke til at du må varsle skolen (38 60 92 00) hvis du ikke kan møte på første skoledag.

Gratis lærebøker
Du får låne bøkene du trenger på skolen. Lærebøkene blir utlevert ved skolestart, og de skal leveres inn i en god stand rett før skoleslutt. Det er viktig at elevene behandler bøkene pent. Elevene må erstatte bøker som blir borte eller ødelagt.

Elev-PC
Elevene skal bruke bærbar PC som de kjøper gjennom fylkeskommunens innkjøpsordning. Les mer om dette her: Elev-PC i Agder fylkeskommune.

Ordensreglement
Ordensreglementet som gjelder for alle elevene ved de offentlige videregående skolene i Agder, finner du her: Ordensreglement.

Kontaktinformasjon
Ta gjerne kontakt med kontoret ved Åse Britt, Cathrine eller Trond hvis du har spørsmål. Du når dem via sentralbordet på telefon 38 60 92 00.

Velkommen til skolestart!