Elevoppfølging

Målsettingen for videregående opplæring i Agder er at flest mulig elever består med best mulig resultat ut fra sine forutsetninger. For å få til dette er det viktig at skolen har gode systemer som fanger opp utfordringer underveis slik at det kan gis en målrettet tilpasset opplæring basert på identifisering og kartlegging av elevene.

Retningslinjene Tett på! Oppfølging av elever i videregående opplæring er en systematisk tilnærming til denne oppfølgingen som er brukt i Agder fylkeskommune. Eilert Sundt vgs. følger denne systematikken og nedenfor finner dere et årshjul for elevoppfølging som viser hvordan skolen jobber med å følge opp elevene.

Eilert Sundt jobber etter rutinene for elevoppfølging som er brukt i Agder fylkeskommune som kan leses her: Retningslinjer for oppfølging av elever i videregående opplæring - Tett på! (DOCX, 141 kB)